Juba Haugaland

Det er tid for presentasjon av nytt lokallag, og denne gangen er det Juba Haugland som drives av Marie Fludal.

Nyheter

Påmeldingsfrist billigere Juniorleir

Vi minner om at fristen for billigere juniorleir er i dag 15. mai. Om du melder deg på i dag er prisen 1.800 for medlemmer, og 2.200 for ikke-medlemmer. For påmeldte som kommer etter 15. mai og fram til leirstart, er prisene henholdsvis kr. 2.200 for medlemmer og kr. 2.600 for ikke-medlemmer. Meld deg på her:

Nyheter

Juba Grorud

Det er tid for presentasjon av nytt lokallag. Og nå er det Juba Grorud som holder på med hobbyvirksomhet.

Nyheter

Folkehelsemeldingen ser til frivilligheten

Frivillige organisasjoner vies stor plass i regjeringens nye Folkehelsemelding som ble lagt frem av helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol 31. mars «Frivillige organisasjonar gir barn og vaksne høve til å utvikle sosiale ferdigheiter, vennskap og nettverk og oppleve meistring og tilhøyrse (...) Høg grad av deltaking i frivillige organisasjonar er også viktig for det norske velferdssamfunnet og den norske beredskapsmodellen, noko som har komme tydeleg til uttrykk under pandemien. Ein sterk og mangfaldig frivillig sektor er i tillegg med på å skape robuste lokalsamfunn...» heter det i meldingen.

Nyheter

Juba har fått midler fra LNU Kulturstøtta!

Vi er veldig glade for å få midler til kulturaktiviteter i lokallagene. Sju Jubalag meldte sin interesse til å være med på ordningen i denne runden. Det var mange, ulike kurs som sto på ønskelistene, dans, bokbinding, tradisjonelle håndverk, lyd og lys for scene var noen av dem. Dette blir gøy å være med på!

Nyheter

Juba Bøler

Det er tid for presentasjon av lokallag, og denne gangen er det Juba Bøler som holder på med teater.

Nyheter

Juba Bryn

Juba har mange forskjellige lokallag, og derfor ønsker vi i administrasjonen å presentere de ulike lokallagene slik at du kan bli bedre kjent med dem. Vi legger ut nytt lokallag ca. annenhver uke, og vi starter alfabetisk.

Nyheter

Har du noen du vil nominere til verv i Barne og -Ungdomstinget , BUT?

I år skal det bland annet velges nye styremedlemmer, frist er 19. februar, løp og nominér! Les mer om BUT og frister her:

Nyheter

Hva er en god psykisk helse?

Alle har en psykisk helse, men hva er med på å bygge en god psykisk helse? Tilhørighet er én beskyttende faktor, sier ekspert på sosial helse og ensomhet, Kasley Killam i en artikkel fra Psykologisk.no Det er mye vi kan gjøre, både for oss selv og andre, forskning viser at ofte kan små tiltak kan ha stor betydning. Les til hele artikkelen her:

Nyheter