Varsling

Varslingsskjema

Skjema for varsling om kritikkverdige forhold.

 • Hidden
 • Varsling er å formidle vidare opplysingar om kritikkverdige forhold til nokon som kan sørge for at forholda vert retta opp.

  Det kan varslast om alle typar kritikkverdige forhold, for eksempel:

  • Straffbare forhold
  • Brot på rettslege forpliktingar
  • Brot på verksemda sine interne retningsliner
  • Uforsvarleg sakshandsaming eller tenesteutøving
  • Mobbing / trakassering
  • Utilbørleg opptreden
  • Anna uetisk eller kritikkverdig åtferd

  Ved å varsle via dette skjema lagres ingen av dine opplysninger. Din IP-adresse eller andre sporbare opplysninger blir ikke lagret når skjema sendes inn. Ønsker du å øke din egen sikkerhet kan varslet sendes inn via et inkognitovindu/privat vindu i din nettleser.

  Om du ikke kysser av her går varselet til administrasjonen og daglig leder i Juba. Ønsker du at skjemaet skal sendes til styreleder i stedet krysser du av her.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.