Juba holder landsmøte annet hvert år.

Sist landsmøte var 2021.