Ny styreleder

Den 22.-24. september hadde Juba landsmøte, og da ble det vedtatt ny arbeidsplan, nye vedtekter og politisk program. I tillegg var det valg av nytt styre der Hilde Rivera ble valgt som ny styreleder. Hilde er lokallagsleder i Juba Åsane. Juba takker det gamle styret for et godt samarbeid. Heldigvis blir flere med videre, da fem av styremedlemmene tok gjenvalg. Det nye styret er: Ole Martin, Cecilie, Katrine, Stine, Åslaug og nytt styremedlem Ayan. Juba gratulerer det nye styret og ser frem til to spennende år. Her kan du også finne en hilsen fra ny styreleder.

Nyheter

Verdens overdosedag 31.august

Dagen markeres 31.august med mange ulike arrangementer rundt om i landet.

Nyheter

Lokallvalg og ruspolitikk

Lokalvalget nærmer seg, hva er kommunenes ansvar i ruspolitikken?

Nyheter

Et sted å være!

Tilgang på egnede lokaler prioriteres av Frivillighet Norge.

Nyheter

Juba Håskjær

Det er tid for presentasjon av lokallag, og denne gangen er det Juba Håskjær som har holdt på siden 1914! Les mer om dem her.

Nyheter

Juba Haugaland

Det er tid for presentasjon av nytt lokallag, og denne gangen er det Juba Haugland som drives av Marie Fludal.

Nyheter

Påmeldingsfrist billigere Juniorleir

Vi minner om at fristen for billigere juniorleir er i dag 15. mai. Om du melder deg på i dag er prisen 1.800 for medlemmer, og 2.200 for ikke-medlemmer. For påmeldte som kommer etter 15. mai og fram til leirstart, er prisene henholdsvis kr. 2.200 for medlemmer og kr. 2.600 for ikke-medlemmer. Meld deg på her:

Nyheter

Juba Grorud

Det er tid for presentasjon av nytt lokallag. Og nå er det Juba Grorud som holder på med hobbyvirksomhet.

Nyheter

Folkehelsemeldingen ser til frivilligheten

Frivillige organisasjoner vies stor plass i regjeringens nye Folkehelsemelding som ble lagt frem av helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol 31. mars «Frivillige organisasjonar gir barn og vaksne høve til å utvikle sosiale ferdigheiter, vennskap og nettverk og oppleve meistring og tilhøyrse (...) Høg grad av deltaking i frivillige organisasjonar er også viktig for det norske velferdssamfunnet og den norske beredskapsmodellen, noko som har komme tydeleg til uttrykk under pandemien. Ein sterk og mangfaldig frivillig sektor er i tillegg med på å skape robuste lokalsamfunn...» heter det i meldingen.

Nyheter