Har du noen du vil nominere til verv i Barne og -Ungdomstinget , BUT?

I år skal det bland annet velges nye styremedlemmer, frist er 19. februar, løp og nominér! Les mer om BUT og frister her:

Nyheter

Hva er en god psykisk helse?

Alle har en psykisk helse, men hva er med på å bygge en god psykisk helse? Tilhørighet er én beskyttende faktor, sier ekspert på sosial helse og ensomhet, Kasley Killam i en artikkel fra Psykologisk.no Det er mye vi kan gjøre, både for oss selv og andre, forskning viser at ofte kan små tiltak kan ha stor betydning. Les til hele artikkelen her:

Nyheter

Aktivitetsleir 2023

Årets aktivitetsleir arrangeres på Hallingdal folkehøgskole fra 17.-22. juli. Påmeldingsfrist er 1. juni. Les mer om leiren nedenfor. Der finner du også link til påmelding.

Nyheter

Juniorleir 2023

Årets juniorleir arrangeres på Standenga leirsted på Biristrand 25. juni til 1. juli. Les mer om leiren på juniorleir.no

Nyheter

Frifond 2023

Lokallagene kan nå søke om Frifondmidler for 2023. Bekreftelse på oppbrukte midler må leveres før lokallagene kan få ny tildeling. Lokallagsleder må også lese retningslinjer for Frifondstøtte som ble vedtatt av styre før jul.

Nyheter

Foreldrerollen 2022

Den 22. november var Juba på Voksne for barn sin konferanse om foreldrerollen 2022. Organisasjonen ønsket å finne ut hvordan det opplevdes å være forelder i dagens samfunn, og la frem en omfattende rapport der 1000 foreldre hadde svart på spørsmål om foreldrerollen. Det ble også gjennomført en mindre kvalitativ undersøkelse der 10 familier ble intervjuet. De fleste foreldrene mente selv at de var en god forelder, og at de kunne mer om foreldrerollen enn sine egne foreldre. Samtidig er det 7 % av foreldrene som ikke opplever seg selv som en god forelder, og denne gruppen trenger mer og bedre støtte enn det de får i dag. Det var primært fire ulike utfordringer som knyttet seg til foreldrerollen og som handlet om sosioøkonomisk ulikhet, kjønnsroller, tidspress/krysspress og grensesetting.

Nyheter

Ny rapport om å ha foreldre i rusbehandling

Hvordan oppleves det å ha foreldre i rusbehandling? Det har organisasjonen "Barn av rusmisbrukere" undersøkt i deres nye rapport "Husk på oss også".

Nyheter

Få er fornøyde med årets Statsbudsjett

Ikke helt uventet har regjeringen lagt frem et stramt Statsbudsjett for 2023.

Nyheter

Statsbudsjettet 2023

Krevende tider vil prege statsbudsjettet 2023. Vi håper likevel regjeringen følger opp løftet fra Hurdalsplattformen om å...«Auke grunnstøtta til barne- og ungdomsorganisasjonar».

Nyheter