JubaBla

 

JubaBla er Juba sitt medlemsblad.Det kommer ut ca fire ganger i året og inneholder saker om ting som har skjedd, ting som skal skje og aktuelle saker i og rundt Juba.

Vil du skrive i bladet?

For å få JubaBla så godt som mulig er vi avhengig av innsendte bidrag. Det kan være alt fra tegninger og bilder til artikler og leserinnlegg. Vi tar gjerne i mot tips og ferdige artikler fra både barn og voksne som vil bidra. Det er mulig å være med som fast skribent eller bare komme med enkeltsaker.

Har du noe du vil sende inn? Send det inn via skjemaet under eller til ida@juba.org så kommer det ganske sikkert med i neste blad.