JubaBla

 

JubaBla er Jubas medlemsblad. Det kommer ut tre- fire ganger i året og inneholder saker om aktiviteter som har vært, planer framover  og annet aktuelt stoff.

Vil du skrive i bladet?

Vi vil at JubaBla skal være så godt som mulig, derfor vil vi gjerne høre fra deg. Har du lyst til å skrive om noe som opptar deg så er vi veldig glade for bidrag. Vi tar i mot alt fra tegninger og bilder til tekster om noe du synes er viktig. Send også tips og ferdige artikler fra både barn og voksne. Det er mulig å være med som fast skribent eller bare komme med enkeltsaker.

Har du noe du på hjertet? Send det inn til eli@juba.org så kommer det ganske sikkert med i neste blad.