Dette ble vedtatt på Barne- og ungdomstinget 2022

Trygghet for barn og unge som vil delta i den offentlige debatten på nett var en av temaene som ble tatt opp på BUT. En samlet barne- og ungdomsfrivillighet sa tydelig fra om at barn og unge ikke skal hetses eller trues til taushet i den offentlige samtalen. Les mer om resolusjoner og arbeidsprogrammet her:

Nyheter

Trenger ditt lokallag litt økonomisk drahjelp?

Nå går vi ut av pandemien og inn i normal vår og sommer. Kanskje ditt lokallag har store idéer men litt slunken kasse? Nå er det mulighet til å søke om midler fra LNU for de som vi skape aktiviteter og rekruttere nye medlemmer! Les mer om ordningen her:

Nyheter

Hvordan snakke med barna om krig og konflikt

I Juba jobber vi for å tilby barn aktiviteter med trygge voksne. I dagens situasjon er både det å snakke med barna og å tilby pauser fra grubling om krig og katastrofe, viktig.

Nyheter

Vår dag i frivillighetens år

VÅR DAG er en nasjonal markering av Frivillighetens år 2022 som involverer alle i den norske frivilligheten og Juba er med!

Nyheter

Nye nettsider for Jubas kunnskapskonkurranse Hvem blir Norgesmester?

Jubas Kunnskapskonkurranse «Hvem blir Norgesmester?» har fått nye nettsider. Læringsressursene er revidert og møter de nye temaene Livsmestring og Folkehelse i lærerplanen.

Nyheter

Smittevern for frivillige organisasjoner januar 2022

Her er LNUs oppdaterte retningslinjer for smittevern i frivillige organisasjoner. Jubas lokallag er flinke til å holde i gang aktiviteter på tross av restriksjoner. Det er flott at så mange klarer å skape fine opplevelser for barn og unge gjennom pandemien, vi er stolte av dere alle frivillige jubafolk!

Nyheter

Aktivitetsleir 2022

Aktivitetsleir 2022 blir ikke i Alta, som vi hadde ønsket. Men: Vi er i gang med å planlegge leiren «Ride, ride ranke» på Halsnøy, nærmere bestemt Sunnhordland Folkehøgskule. Tidspunktet blir søndag 17. juli til lørdag 23. juli. Vi kommer tilbake til aktiviteter, praktisk informasjon og påmeldingslenke.

Nyheter

Fritidskortet skrotes

Den nye regjeringen vil ikke viderefører arbeidet med å innføre fritidskortet. Dette er en skuffelse for mange av oss som jobber for å kunne tilby aktiviteter til barn og unge.

Nyheter

Fritidsaktiviteter kan forsatt gjennomføres

Det er ikke dette vi ønsket oss; nok en runde med restriksjoner og teamsmøter. Heldigvis skjermes barn og unge så langt det er mulig. Det er vi glade for. Her finner du de nye smitteverntiltakene som gjelder fra 8.desember 2021

Nyheter