Om Juba

Junior- og barneorganisasjonen Juba er en organisasjon for alle barn. Vi har variert aktivitet for barn,  i   forskjellige lokallag , store og små  arrangementer og brevklubber.

Vi ønsker å skape gode, trygge og lærerike møteplasser for barn. De fleste medlemmene er i alderen 6–14 år, men alle som støtter formålet kan være medlemmer. Vårt mål er å skape trygge barn med tro på seg selv. Ved hjelp av voksne rollemodeller med positive verdier og tydelige grenser gir vi barn muligheter og kompetanse til å ta ansvar for seg selv, samt trygghet til å ta egne valg og gode beslutninger.

Juba er en religiøs og politisk uavhengig organisasjon.

Juba får  drifts- og prosjekttilskudd fra Helsedirektoratet og Bufdir. Vi får også midler fra LNU https://www.lnu.no/ som går til aktiviteter i våre lokallag.

Juba er en av medlemsorganisasjonene i Actis https://www.actis.no/