Juba har fått midler fra LNU Kulturstøtta!

, skrevet av Eli Kjønsberg

Vi er veldig glade for å få midler til kulturaktiviteter i lokallagene. Sju Jubalag meldte sin interesse til å være med på ordningen i denne runden. Det var mange, ulike kurs som sto på ønskelistene, dans, bokbinding, tradisjonelle håndverk, lyd og lys for scene var noen av dem. Dette blir gøy å være med på!

Målet med Jubas  kulturkurs er å gi barn mulighet til å utforske eget, kunstnerisk uttrykk innen visuell og utøvende kunst. Det er noe mange barn har stor glede av og interesse for. Å  ha tilgang på god kunstfaglig kompetanse er en avgjørende inngang til  forståelse for kunstfeltet , den kompetansen ønsker vi å gjøre  tilgjengelig for flere,- å tenne en gnist og åpne dører,  både hos barn og voksne i Juba. Man  vet ikke hva et barn er interessert i, før man har prøvd. Dette kan bidra til at barn oppdager noe de virkelig har lyst til å fortsette med, til økt mestring, utvikling og deltakelse i samfunnet vårt, der kulturen spiller en stor rolle og skal være en arena for alle. Det også et mål å skape interesse for Juba og de ulike tilbudene vi har i lokallag rundt om i landet.

Du kan lese mer om LNU Kulturstøtta her https://www.lnu.no/stotteordninger/kulturstotta/