Jubas profiler

Vær en venn

Det er mange som trenger deg som en venn. Vennskap betyr å stille opp for noen som har det vanskelig. Det kan være noen i nabolaget eller på skolen som blir mobbet, eller barn 5000 kilometer unna som ikke får mat eller medisiner. Vennskap går på tvers av landegrenser og andre skiller.

I Juba lærer du mer om fellesskap og vennskap. Vi gir deg sjansen til å vise at du kan bety noe for andre, både der du bor og på andre siden av kloden. Samtidig skal du oppleve at andre bryr seg om deg. I Juba har hver leder og hvert medlem ansvar for å skape et trygt miljø der vi tar vare på hverandre.

 

Vær deg selv

Bare du er du. Du er født med mange talenter og gode egenskaper. Det samme er alle andre barn. Samtidig blir vi født inn i ulike omgivelser. Dette gir barn ulike muligheter.

Forskjeller er bra, men forskjeller kan også være urettferdige. Alle barn er like mye verdt som mennesker og har samme rett til en trygg og god oppvekst. Juba vil hjelpe barn til å vokse og utvikle seg, både som enkeltmennesker og sammen med andre.

Vi vil gi barn opplevelse av egen verdi og egne muligheter. Derfor gir vi også kunnskaper og opplevelser som gjør det lettere å velge vekk alkohol og andre rusmidler.

Vær åpen

Mange problemer oppstår fordi vi ikke vet nok om andre mennesker og hvordan de tenker. Det kan være folk i andre land, eller det kan være noen vi har som våre nærmeste naboer. Det sies at språk, hudfarge eller religion skaper murer mellom mennesker.

Kanskje er det vår redsel for det ukjente som skaper disse murene. Juba arbeider for å bygge broer mellom enkeltmennesker, grupper og land. Vårt utgangspunkt er at en fremmed er en venn vi ikke kjenner. Hvis vi er åpne for andre mennesker og andre måter å tenke og leve på, blir det færre konflikter.

Vær nysgjerrig

Du kan ha mange flere talenter og evner enn du vet om. Du finner dem bare ved å prøve. Gjennom våre aktiviteter får du sjansen til dette. Kanskje finner du et talent for sang, dans eller skuespill.

Kanskje oppdager du at du er god til å organisere eller lede, eller at du er flink til å ta deg av venner. Nysgjerrighet kan være en veldig god ting, og det er mye en kan være nysgjerrig på: Andre barn. Voksne. Andre land. Andre måter å tenke på. Andre måter å leve på. Naturen. Ny kunnskap. I det hele tatt; nysgjerrighet kan være en nyttig egenskap.

I Juba får du bruke nysgjerrigheten din på en god måte.