Personvern

Personvernerklæring for Juba

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger, kan gjøres til e-postadressa juba@juba.org eller annen kontaktinformasjon du finner på kontaktsiden. For at vi skal kunne utlevere personopplysninger må du kunne identifiseres tilstrekkelig.

 

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg brukes kontaktinformasjonen for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer, mm.

Unicorn Information System AS (Unicornis) er ansvarlig for drift av medlemsregisteret, og kun Unicornis og Juba har tilgang til medlemsopplysninger. I tillegg til opplysningene nevnt overfor, inneholder medlemsregisteret informasjon om lokallagstilknytning, innbetaling av kontingenter, samt informasjon om tillitsverv. Verv er offentlig informasjon og kan publiseres på nettsidene.

Tilgang til medlemsregisteret avhenger av verv og nivå i organisasjonen. Lokallagsstyrer har tilgang til å se medlemmer i eget lokallag. Sentralt ansatte og et begrenset antall sentralt tillitsvalgte har tilgang til hele medlemsregisteret. Tilgangen brukes til informasjonsutsending, oversikt over kontingentbetalinger og uthenting av statistikk.

 

Avslutning av medlemskap

Ved avsluttet medlemskap oppbevares personopplysninger i 5 år i tråd med krav fra tilskuddsordningene, men du har krav på å bli anonymisert om du ønsker dette. Utmeldte medlemmer vil ikke bli kontaktet av Juba, og ingen personopplysninger deles med andre. Utmelding skjer skriftlig per e-post til juba@juba.org. Ved manglende betaling av kontingent over to år blir man registrert som utmeldt ved årsskiftet.

 

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post, for eksempel personnummer. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

 

Innmelding i Juba

Via vår nettside er det mulig å melde seg inn i Juba. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn, adresse, fødselsdato og kontaktopplysninger. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å registrere deg som medlem i vårt medlemsregister og sende ut medlemsblad og informasjon dersom dette er samtykket til ved innmelding.