Tips til aktiviteter

Juba kjører i gang med en aktivitetsstafett mellom sentralstyret og lokallagene.

Her vil det komme jevnlige oppdateringer på tips til enkle og billige aktiviteter lokallagene kan gjøre 😀

– Markere refleksdagen

Første tips kommer fra Juba Åsane, der det har blitt en tradisjon å markere refleksdagen hvert år. Det er viktig at både store og små går med refleks når det er mørkt ute. Man kan også kontakte politi/brannvesen/bank/andre organisasjoner om det er mulighet for å sponset refelekser som kan deles ut på arrangementet.

  1. Sted (kan være hvor som helst)
  2. Gå en tur i tog – alle med refleks
  3. Finn en lekeplass eller et sted man kan samles etter turen
  4. Avslutte med boller og kakao (kan kontakte en lokal baker og be om rabatt ved bestilling av boller)

Refleksløype

Dette tipset kommer fra Juba Rælingen. Man henger opp reflekser i trærne, så får barna gå i par (evt. flere) med en lommelykt. De skal da bruke lommelykten til å lyse på refleksene som henger oppe for å finne veien i løypa som går fra refleks til refleks. I enden av løypa kan man servere boller og varm kakao.

(Bildet er lånt fra aktivitetskassen.no)

Ferdighetsløype på sykkel

Neste tips kommer fra Jubaklubben Øens Blomst. De har ofte hatt ferdighetsløype på sykkel som har vært en populær aktivitet. Da lager de ulike hindre og sykkelbaner/sløyfer som barna skal utføre. Noen ganger har det vært konkurranse, mens andre ganger har det bare vært lek. Dersom det er noen som ikke har sykkel, så har de andre barna vært flinke til å bytte på.

De ulike elementene i løypen kan for eksempel være:
– Sykle rett fram med en tennisball i hver hånd. Kaste ballene i hver sin bøtte underveis
– Sykle innenfor et oppmerket 8-tall
– Sykle så sakte som mulig opp en bakke (dvs. holde balansen)
– Sykle over en planke med vippe uten å kjøre av planken
– Sykle mot en motstander så hurtig som mulig i motbakke (Dragster)
– Sykle en gitt strekning i god fart. Bremse på et bestemt punkt (komme nærmest mulig en oppmerket strek)
– Kaste erteposer på bokser ved sidelengs kast. Velte flest mulig av boksene
– Stillestående balanse, holde balansen lengst mulig (tidtaking)
– Noen ganger har de satt sammen flere av elementene etter hverandre som en slags stafettløype/hinderløype. Da har de tatt tiden på deltakerne, og også notert + og – i forhold til om de har greid å gjennomføre på rett måte. Dette blir etter skjønn og alder. Poenget er at det skal være morsomt!

Male på snø

Dette tipset kommer fra Juba Vestby.

I disse dager med mye snø er det gøy å leke seg med farger på hvitt lerret. Du trenger maling i ulike farger og pensler eller beholdere (ketsjupflasker f.eks.). Bland vann og maling (lite vann gir sterke farger og mye vann gir duse farger) og lek dere i snøen med å lage alle slags kreasjoner.

(Illustrasjonsbilde er hentet fra google)

Dropsverksted

Juba Haugaland foreslår dropsverksted som aktivitet.
Ein treng litt utstyr, og minst to av dei vaksne må ha erfaring med å laga drops slik at dei veit gangen i det. Det føregår slik at ein varmar opp ingrediensane som blir til ein dropsdeig. Så set ein til smak og farge etter ønske og blandar inn medan deigen er veldig varm, og etter kvart som han har kjølt seg nok til å kunna handerast, kan folk forma og klippa opp deigbiten sin til små dropsar. Dei yngste må ha ein vaksen med til å handtera deigen og å klippa.
Det fins mange ulike oppskrifter på nettet som du kan prøve.

Din hobby

Dette tipset kommer fra Juba Håskjær, og har vært en populær aktivitet.
Aktiviteten er “ta med din hobby og fortell om den”. Alle barna får snakke om og vise deres hobby. I Juba Håskjær har det vært en som var glad i å synge i kor, og som sang for de andre. En annen hadde med elgitaren og spilte for resten. Denne aktiviteten kan også knyttes opp mot noen av Jubas profiler som Vær åpen, Vær nysgjerrig og Vær deg selv. Kanskje du oppdager en hobby du ikke visste om!

Skattejakt

Hver høst pleier Juba Redalen å ha skattejakt. Barna blir delt inn i grupper og hver gruppe må løse ulike poster i en løype. Dette kan være en type natursti eller bilder som gir tips til hvor neste post er. På hver post får gruppen en bokstav og til slutt skal bokstavene stokkes om til å bli et løsningsord. Når alle gruppene har funnet løsningsordet får de et tips om hvor skatten er og alle leter etter skatten. Den som finner skatten, får åpne kisten og dele ut premien til alle.