Et sted å være!

, skrevet av Eli Kjønsberg

Tilgang på egnede lokaler prioriteres av Frivillighet Norge.

På Frivillighet Norges årsmøte 1. juni  var et viktig tema tilgang på egnede aktivitetslokaler, mangel på dette  hemmer frivilligheten.  Dette har mange av oss vært med og spilt inn på, og det er gledelig å se at det er et prioritert tema for Frivillighet Norges politiske arbeid framover. Les hele resolusjonen om nasjonalt arenaløft fra årsmøtet her :https://www.frivillighetnorge.no/politikk/frivilligheten-trenger-et-nasjonalt-arenaloft#innledning-p%c3%a5-resolusjon