Få er fornøyde med årets Statsbudsjett

, skrevet av Eli Kjønsberg

Ikke helt uventet har regjeringen lagt frem et stramt Statsbudsjett for 2023.

Også for frivilligheten og ideell sektor er det foreslått endringer og kutt, noe mange har fryktet.  Likevel er det noe å glede seg over.  Barn og unge prioriteres og det legges opp til økt bevilgningene til psykisk helse- og rusfeltet.

Det bevilges også midler til oppstart av et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge.

Her kan du lese Actis oppsummering av Statsbudsjettet:https://actis.no/aktuelt/statsbudsjettet-hvordan-p%C3%A5virkes-rusfeltet

Og her kan du lese hva Frivillighet Norge mener: https://www.frivillighetnorge.no/politikk/statsbudsjett-2023/