Statsbudsjettet 2023

, skrevet av Eli Kjønsberg

Krevende tider vil prege statsbudsjettet 2023. Vi håper likevel regjeringen følger opp løftet fra Hurdalsplattformen om å...«Auke grunnstøtta til barne- og ungdomsorganisasjonar».

Vi håper at barn og unge blir budsjettvinnere i 2023. Tilbud om gode fritidsaktiviteter for alle barn og unge, egnede og vederlagsfrie lokaler  til aktiviteter, rask og god psykisk helsehjelp. Dette er noe vi mener er viktige forebyggende tiltak. Barn og unge har allerede betalt en høy pris gjennom pandemien, vi håper regjeringen holder løftene sine og lar barn og unge bli budsjettvinnere.

Videre mener Juba at rusfeltet må skjermes i statsbudsjettet. Det må bl.a. satses på tidlig forebygging og tilbud til barn og unge som er i faresonen. Kostnaden for ikke å gjøre det, vil bli langt høyere med økt rusbruk, utenforskap, dårligere behandling for mennesker med rusproblemer og dårligere tilbud til barn som vokser opp i familier med rusproblematikk.

Les mer om LNUs krav til statsbudsjettet her : http://«Auke grunnstøtta til barne- og ungdomsorganisasjonar».

Les  om Actis krav til statsbudsjettet her: https://actis.no/aktuelt/rusfeltet-m%C3%A5-skjermes