Har du noen du vil nominere til verv i Barne og -Ungdomstinget , BUT?

, skrevet av Eli Kjønsberg

I år skal det bland annet velges nye styremedlemmer, frist er 19. februar, løp og nominér! Les mer om BUT og frister her:

https://www.lnu.no/om-lnu/barne-og-ungdomstinget/valg/