Ny rapport om å ha foreldre i rusbehandling

, skrevet av Rune Mikkelvik

Hvordan oppleves det å ha foreldre i rusbehandling? Det har organisasjonen "Barn av rusmisbrukere" undersøkt i deres nye rapport "Husk på oss også".

Tirdag 27. september fortalte organisasjonen “Barn av rusmisbrukere” hvordan det kan oppleves å ha foreldre i rusbehandling. I forkant hadde de stilt flere spørsmål i nettverket deres om tanker og følelser i forkant av, underveis i og etter foreldrenes behandling. De spurte også hvordan de selv ble møtt av hjelpeapparatet. Med materialet lagde de en rapport om hvordan medlemmene deres har opplevd det å ha foreldre i rusbehandling.

Noen hovedpunkter:

  • Overordnet ga de uttrykk for at de hadde behov for åpenhet og ærlighet, og at de hadde stort behov for informasjon
  • 37,5 % av barna ble ikke snakket med i forkant av foreldrenes behandling
  • Flere ga uttrykk for at tiden mens foreldrene var i behandling ga mer ro og trygghet
  • Mange fikk også håp om at ting skulle endelig bli bedre, men flere av foreldrene falt tilbake i gamle mønstre kort tid etter endt behandling
  • Noen opplevde det også som vanskelig og slitsomt at foreldrene var i behandling

Rapporten kan leses i sin helhet på linken nedenfor.

https://www.barnavrus.no/uploads/images/Rapport_Foreldre-i-rusbehandling_nett.pdf