Forslag om å fjerne ordningen med gyldig politisk fravær

, skrevet av Rune Mikkelvik

Denne uka sendte Utdanningsdirektoratet på vegne av Kunnskapsdepartementet ut et forslag til nytt fraværsreglement på høring, der det foreslås å fjerne ordningen med gyldig politisk fravær. LNU raser og mener at forslaget stikker kjepper i hjulene for barn og unges politiske engasjement, og rett til å bli hørt.

Styreleder i LNU, Margrete Bjørge Katanasho, uttaler følgende:

– Med dette forslaget stikker Kunnskapsdepartementet kjepper i hjulene for barn og unges rett til å bli hørt.

– Demokratiet bør legge til rette for at elever engasjerer og organiserer seg – ikke straffe de som gjør det. Barn og unge er underrepresenterte i beslutningsprosesser, og da må vi som samfunn legge til rette for at stemmene deres slipper til. Nå foreslår Kunnskapsdepartementet å gjøre det stikk motsatte.»

Les hele pressemeldingen til LNU her