Tall fra ungdata viser at stadig færre unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter

Årets Ungdata-rapport ble nylig lansert og her kan du lese om noen av funnene.

Nyheter

Frivillighet Norge – årsmøteresolusjon: Vi trenger alle et sted å være!

Frivillighet Norges årsmøte vedtok den 1. juni 2022 to resolusjoner, én om forenkling og én om tilgang om lokaler. Juba er kjent med hvor utfordrende det kan være å finne egnede lokaler til sitt lokallag, og Juba er derfor svært glade for at Frivillighet Norge ønsker å sette dette på dagsordenen.

Nyheter

Stor mangel på fritidsklubber

Én av fem kommuner mangler en fritidsklubb. Det er dårlig nytt for rusforebygging.  Dette kommer frem i Redd Barnas ferske rapport, «Et bra sted å være», som bygger på samtaler med barn og unge som bruker fritidsklubbene. Rapporten viser også at kun halvparten av landets ungdommer er fornøyd med tilgangen på fritidsklubber.  

Nyheter

Påmelding til aktivitetsleir er nå stengt

Vi har vært så heldige og fått mange påmeldinger til aktivitetsleiren i juli, og påmeldingen er nå stengt. Det går an å sette seg på venteliste ved å sende en epost til aktivitetsleir@juba.org

Nyheter

Påminnelse om påmelding til juniorleir

Juba ønsker å minne alle sammen på at det fortsatt er mulig å melde seg på juniorleir til den laveste prisen innen 31. mai. Prisen vil øke dersom påmelding skjer etter denne datoen.

Nyheter

Frifond organisasjonsboost

Frifond organisasjonsboost er en midlertidig støtteordning, med midler som skal gå til aktivitet og rekruttering etter koronapandemien. I denne støtteordningen kan lokallag, fylkeslag og regionledd i organisasjoner som har fått penger fra LNU Frifond organisasjon søke om inntil 50 000 kroner til prosjekter. Det er nesten bare fantasien som setter en stopper for hva dere kan arrangere. Medlemskveld, debatt, helgeseminar, skolering, filmkveld, kampanjeverksted, minikonsert, rebusløp, temakvelder, etc. Lokallag og fylkeslag kan samarbeide med andre lokallag og fylkeslag i samme organisasjon, og da søke større summer, i samme søknad.

Nyheter