Juba Bryn

Juba har mange forskjellige lokallag, og derfor ønsker vi i administrasjonen å presentere de ulike lokallagene slik at du kan bli bedre kjent med dem. Vi legger ut nytt lokallag ca. annenhver uke, og vi starter alfabetisk.

Nyheter

Jubas Landsmøte 2023

Jubas landsmøte arrangeres på Gulsrud Leirsted helgen 22.-24. september. Sett av helgen! Innkalling med påmelding og informasjon om møtet sendes ut innen 22. mai.

Landsmøte

Aktivitetsleir 2023

Årets aktivitetsleir arrangeres på Hallingdal folkehøgskole fra 17.-22. juli. Påmeldingsfrist er 1. juni. Les mer om leiren nedenfor. Der finner du også link til påmelding.

Nyheter

Juniorleir 2023

Årets juniorleir arrangeres på Standenga leirsted på Biristrand 25. juni til 1. juli. Les mer om leiren på juniorleir.no

Nyheter

Frifond 2023

Lokallagene kan nå søke om Frifondmidler for 2023. Bekreftelse på oppbrukte midler må leveres før lokallagene kan få ny tildeling. Lokallagsleder må også lese retningslinjer for Frifondstøtte som ble vedtatt av styre før jul.

Nyheter

Juba Vintertreff 2023

Endelig er det mulig å arrangere vintertreff igjen. Vintertreffet blir helga 3.-5. februar på Tonsenhagen skole. Påmeldingsfristen er 27. januar.

Aktivitet

Foreldrerollen 2022

Den 22. november var Juba på Voksne for barn sin konferanse om foreldrerollen 2022. Organisasjonen ønsket å finne ut hvordan det opplevdes å være forelder i dagens samfunn, og la frem en omfattende rapport der 1000 foreldre hadde svart på spørsmål om foreldrerollen. Det ble også gjennomført en mindre kvalitativ undersøkelse der 10 familier ble intervjuet. De fleste foreldrene mente selv at de var en god forelder, og at de kunne mer om foreldrerollen enn sine egne foreldre. Samtidig er det 7 % av foreldrene som ikke opplever seg selv som en god forelder, og denne gruppen trenger mer og bedre støtte enn det de får i dag. Det var primært fire ulike utfordringer som knyttet seg til foreldrerollen og som handlet om sosioøkonomisk ulikhet, kjønnsroller, tidspress/krysspress og grensesetting.

Nyheter

Ny rapport om å ha foreldre i rusbehandling

Hvordan oppleves det å ha foreldre i rusbehandling? Det har organisasjonen "Barn av rusmisbrukere" undersøkt i deres nye rapport "Husk på oss også".

Nyheter

Frykter norske barn må sulte: – Nye grupper møter opp i køen for å få mathjelp

Dårlig råd og utenforskap er en fellesnevner for mennesker med rusavhengighet. Vi trenger strakstiltak for å sikre at barn ikke faller ut av aktivitet eller må gå sultne. Det sier Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som sammen med Unicef og FO krever handling av regjeringen i en krisetid for mange familier.

Nyheter