Frykter norske barn må sulte: – Nye grupper møter opp i køen for å få mathjelp

, skrevet av Rune Mikkelvik

Dårlig råd og utenforskap er en fellesnevner for mennesker med rusavhengighet. Vi trenger strakstiltak for å sikre at barn ikke faller ut av aktivitet eller må gå sultne. Det sier Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som sammen med Unicef og FO krever handling av regjeringen i en krisetid for mange familier.

Krever fem strakstiltak

For å møte de økonomiske utfordringene mange barnefamilier sliter med, mener de tre organisasjonene at regjeringen nå må finne plass til følgende strakstiltak i kommende års statsbudsjett:

  • Økt barnetrygd.
  • Økte sosialsatser og bostøtte.
  • Fortgang i innføringen av gratis og sunn skolemat (I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den gradvis vil innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid).
  • Kommunale støtteordninger på kort sikt (og allerede fra i høst) for barnefamilier som har havnet i fattigdom, blant annet for å få barn inn i fritidstilbud.
  • Støtte til frivillige aktører som kan tilby gratis aktiviteter for barn.

Les hele artikkelen på linken under.

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2022/09/01/frykter-norske-barn-ma-sulte-nye-grupper-moter-opp-i-koen-for-a-fa-mathjelp/?fbclid=IwAR3MgbQYykNu76TNuXVjSJetRDlsUiTIcG_-59o-Bi0Yz91CPUT9zGxAeD8