Stor mangel på fritidsklubber

, skrevet av Rune Mikkelvik

Én av fem kommuner mangler en fritidsklubb. Det er dårlig nytt for rusforebygging.  Dette kommer frem i Redd Barnas ferske rapport, «Et bra sted å være», som bygger på samtaler med barn og unge som bruker fritidsklubbene. Rapporten viser også at kun halvparten av landets ungdommer er fornøyd med tilgangen på fritidsklubber.  

Nå krever Redd Barna og Actis at retten til fritidsklubb skal lovfestes.

Du kan lese mer om saken her:

https://www.actis.no/kunnskap/stor-mangel-pa-fritidsklubber?fbclid=IwAR2xgXSwlsoKeawLYegPEdz7IxUC1ILuJxGXPhCUDynRz8zDu5Q8LGx8v_I