Tall fra ungdata viser at stadig færre unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter

, skrevet av Rune Mikkelvik

Årets Ungdata-rapport ble nylig lansert og her kan du lese om noen av funnene.

– Halvparten av norske ungdommer deltar i organiserte fritidsaktiviteter, men deltakelsen er synkende. Nedgangen startet før pandemien.
– Det står bra til med norsk ungdom etter pandemien. Ungdata 2022 viser at de fleste ungdommer i Norge har det bra. De aller fleste rapporterer om god livskvalitet og aktive liv.
– Flere bruker narkotika. Analysene viser samtidig at narkotikabruken blant elever på videregående har økt de siste 5–6 årene. Hasj og marihuana er de vanligste narkotiske stoffene blant ungdom, men de fleste har kun prøvd narkotika en eller noen få ganger. Bruken er mer vanlig blant gutter enn blant jenter.
– En annen trend som er tydelig i tidsseriene, er at flere enn før har negative opplevelser knyttet til skolen.

Du kan også lese mer om funnene på linken https://www.ungdata.no/stadig-faerre-unge-deltar-i-organiserte-fritidsaktiviteter/

Der er det også link til selve rapporten dersom du vil lese mer om dette.