Forslag om å fjerne ordningen med gyldig politisk fravær

Denne uka sendte Utdanningsdirektoratet på vegne av Kunnskapsdepartementet ut et forslag til nytt fraværsreglement på høring, der det foreslås å fjerne ordningen med gyldig politisk fravær. LNU raser og mener at forslaget stikker kjepper i hjulene for barn og unges politiske engasjement, og rett til å bli hørt.

Nyheter

Frifond 2024

Lokallagene kan nå søke om Frifondmidler for 2024. Bekreftelse på oppbrukte midler må leveres før lokallagene kan få ny tildeling. Lokallagsleder må også lese retningslinjer for Frifondstøtte som ble vedtatt på styremøte 7. januar.

Nyheter

God jul!

2023 har vært et godt og aktivt år for Juba, og vi ønsker å benytte anledningen til å takke alle sammen for den jobben dere har gjort! Vi ser frem til ny aktivitet i 2024, og vi ønsker dere alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år!

Nyheter

Solerød Jubateater

Her kan du lese mer om Solerød Jubateater som blant annet driver med teater i Undrumsdal.

Nyheter

Juba Undris

Her kan du lese mer om Juba Undris som er en fritidsklubb i Undrumsdal.

Nyheter

Juba Skogblomsten

Her kan du lese mer om ett av våre teaterlag, Juba Skogblomsten.

Nyheter

Juba Rælingen

Her kan du lese mer om Juba Rælingen.

Nyheter

Juba Redalen

Her kan du lese mer om Juba Redalen som gjør masse gøy.

Nyheter

Juba Sandefjord

Det er tid for presentasjon av ett av våre lokallag, og her kan du lese om Juba Sandefjord.

Nyheter