Rushåndhevningsutvalget med gode forslag for barn og unge i sin utreding

Rushåndhevingsutvalget presenterer flere verktøy for å beskytte barn og unge mot narkotika og for å redusere rusbruken generelt. Justisminister Emilie Enger Mehl mottok NOU-en denne uken.

Nyheter

Påske på gården

Ta turen til Lindeberg gård 7. april. Her kan du møte andre medlemmer av Juba, Juvente og IOGT. Du kan være med på å hoppe i høyet, hilse på dyrene, lage noe på Påskeverkstedet og kjøre med hest og kjerre. -Og kanskje dukker påskeharen opp?

Aktivitet

Hva er Jubas kulturverksted?

Hvert år arrangerer vi Jubas Kulturverksted i Oslo. Her kan du lese litt om hva det er!

Aktivitet

Verdens overdosedag 31.august

Dagen markeres 31.august med mange ulike arrangementer rundt om i landet.

Nyheter

Lokallvalg og ruspolitikk

Lokalvalget nærmer seg, hva er kommunenes ansvar i ruspolitikken?

Nyheter

Et sted å være!

Tilgang på egnede lokaler prioriteres av Frivillighet Norge.

Nyheter

Folkehelsemeldingen ser til frivilligheten

Frivillige organisasjoner vies stor plass i regjeringens nye Folkehelsemelding som ble lagt frem av helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol 31. mars «Frivillige organisasjonar gir barn og vaksne høve til å utvikle sosiale ferdigheiter, vennskap og nettverk og oppleve meistring og tilhøyrse (...) Høg grad av deltaking i frivillige organisasjonar er også viktig for det norske velferdssamfunnet og den norske beredskapsmodellen, noko som har komme tydeleg til uttrykk under pandemien. Ein sterk og mangfaldig frivillig sektor er i tillegg med på å skape robuste lokalsamfunn...» heter det i meldingen.

Nyheter

Juba har fått midler fra LNU Kulturstøtta!

Vi er veldig glade for å få midler til kulturaktiviteter i lokallagene. Sju Jubalag meldte sin interesse til å være med på ordningen i denne runden. Det var mange, ulike kurs som sto på ønskelistene, dans, bokbinding, tradisjonelle håndverk, lyd og lys for scene var noen av dem. Dette blir gøy å være med på!

Nyheter

Har du noen du vil nominere til verv i Barne og -Ungdomstinget , BUT?

I år skal det bland annet velges nye styremedlemmer, frist er 19. februar, løp og nominér! Les mer om BUT og frister her:

Nyheter