Hva er Jubas kulturverksted?

Hvert år arrangerer vi Jubas Kulturverksted i Oslo. Her kan du lese litt om hva det er!

Aktivitet

Verdens overdosedag 31.august

Dagen markeres 31.august med mange ulike arrangementer rundt om i landet.

Nyheter

Lokallvalg og ruspolitikk

Lokalvalget nærmer seg, hva er kommunenes ansvar i ruspolitikken?

Nyheter

Et sted å være!

Tilgang på egnede lokaler prioriteres av Frivillighet Norge.

Nyheter

Folkehelsemeldingen ser til frivilligheten

Frivillige organisasjoner vies stor plass i regjeringens nye Folkehelsemelding som ble lagt frem av helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol 31. mars «Frivillige organisasjonar gir barn og vaksne høve til å utvikle sosiale ferdigheiter, vennskap og nettverk og oppleve meistring og tilhøyrse (...) Høg grad av deltaking i frivillige organisasjonar er også viktig for det norske velferdssamfunnet og den norske beredskapsmodellen, noko som har komme tydeleg til uttrykk under pandemien. Ein sterk og mangfaldig frivillig sektor er i tillegg med på å skape robuste lokalsamfunn...» heter det i meldingen.

Nyheter

Juba har fått midler fra LNU Kulturstøtta!

Vi er veldig glade for å få midler til kulturaktiviteter i lokallagene. Sju Jubalag meldte sin interesse til å være med på ordningen i denne runden. Det var mange, ulike kurs som sto på ønskelistene, dans, bokbinding, tradisjonelle håndverk, lyd og lys for scene var noen av dem. Dette blir gøy å være med på!

Nyheter

Har du noen du vil nominere til verv i Barne og -Ungdomstinget , BUT?

I år skal det bland annet velges nye styremedlemmer, frist er 19. februar, løp og nominér! Les mer om BUT og frister her:

Nyheter

Hva er en god psykisk helse?

Alle har en psykisk helse, men hva er med på å bygge en god psykisk helse? Tilhørighet er én beskyttende faktor, sier ekspert på sosial helse og ensomhet, Kasley Killam i en artikkel fra Psykologisk.no Det er mye vi kan gjøre, både for oss selv og andre, forskning viser at ofte kan små tiltak kan ha stor betydning. Les til hele artikkelen her:

Nyheter

Få er fornøyde med årets Statsbudsjett

Ikke helt uventet har regjeringen lagt frem et stramt Statsbudsjett for 2023.

Nyheter