Rushåndhevningsutvalget med gode forslag for barn og unge i sin utreding

, skrevet av Eli Kjønsberg

Rushåndhevingsutvalget presenterer flere verktøy for å beskytte barn og unge mot narkotika og for å redusere rusbruken generelt. Justisminister Emilie Enger Mehl mottok NOU-en denne uken.

Actis og medlemsorganisasjonene har ventet spent på denne  NOUen fra Rushåndhevingsutvalget. Juba har deltatt med innspill til utvalget og vi med mange,  uttrykte  sterkt bekymring for at med de virkemidlene som fantes, ville mange unge ikke bli fanget opp når de er i begynnelsen av sin «ruskarriere». Vi er derfor glade for at dette blir tatt hensyn til i utvalgets forslag. Vi vil følge dette arbeidet videre når utredningen sendes ut på høring.

Les hva generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen sier om utredningen. Der kan du også finne hele utredingen.https://actis.no/aktuelt/gir-svar-p%C3%A5-viktige-utfordringer