Lokallvalg og ruspolitikk

, skrevet av Eli Kjønsberg

Lokalvalget nærmer seg, hva er kommunenes ansvar i ruspolitikken?

Kommunenes ansvar for ruspolitikken er omfattende, fra forebygging og forvaltning av alkoholloven, til skadereduserende tiltak og behandling for rusproblematikk. Actis har utarbeidet et notat for lokalpolitikere og alle som er opptatt av kommunens ansvar for god forebygging, ansvarlig alkoholsalg og en best mulig oppfølging av mennesker med rusproblemer.

Les rapporten her:Lokalvalgsrapport 2023 – JUBA (003)