Juba har fått midler fra LNU Kulturstøtta!

Vi er veldig glade for å få midler til kulturaktiviteter i lokallagene. Sju Jubalag meldte sin interesse til å være med på ordningen i denne runden. Det var mange, ulike kurs som sto på ønskelistene, dans, bokbinding, tradisjonelle håndverk, lyd og lys for scene var noen av dem. Dette blir gøy å være med på!

Nyheter

Juba Bøler

Det er tid for presentasjon av lokallag, og denne gangen er det Juba Bøler som holder på med teater.

Nyheter

Juba Bryn

Juba har mange forskjellige lokallag, og derfor ønsker vi i administrasjonen å presentere de ulike lokallagene slik at du kan bli bedre kjent med dem. Vi legger ut nytt lokallag ca. annenhver uke, og vi starter alfabetisk.

Nyheter

Jubas Landsmøte 2023

Jubas landsmøte arrangeres på Gulsrud Leirsted helgen 22.-24. september. Sett av helgen! Innkalling med påmelding og informasjon om møtet sendes ut innen 22. mai.

Landsmøte

Har du noen du vil nominere til verv i Barne og -Ungdomstinget , BUT?

I år skal det bland annet velges nye styremedlemmer, frist er 19. februar, løp og nominér! Les mer om BUT og frister her:

Nyheter

Hva er en god psykisk helse?

Alle har en psykisk helse, men hva er med på å bygge en god psykisk helse? Tilhørighet er én beskyttende faktor, sier ekspert på sosial helse og ensomhet, Kasley Killam i en artikkel fra Psykologisk.no Det er mye vi kan gjøre, både for oss selv og andre, forskning viser at ofte kan små tiltak kan ha stor betydning. Les til hele artikkelen her:

Nyheter

Aktivitetsleir 2023

Årets aktivitetsleir arrangeres på Hallingdal folkehøgskole fra 17.-22. juli. Påmeldingsfrist er 1. juni. Les mer om leiren nedenfor. Der finner du også link til påmelding.

Nyheter

Juniorleir 2023

Årets juniorleir arrangeres på Standenga leirsted på Biristrand 25. juni til 1. juli. Les mer om leiren på juniorleir.no

Nyheter

Frifond 2023

Lokallagene kan nå søke om Frifondmidler for 2023. Bekreftelse på oppbrukte midler må leveres før lokallagene kan få ny tildeling. Lokallagsleder må også lese retningslinjer for Frifondstøtte som ble vedtatt av styre før jul.

Nyheter