Juba Håskjær

Det er tid for presentasjon av lokallag, og denne gangen er det Juba Håskjær som har holdt på siden 1914! Les mer om dem her.

Nyheter

Bli med på St.Hans-Feiring 23. juni

IOGT inviterer til en flott St.Hansfest på nydelige Kirkevik på Nesodden. Arrangement er åpent for alle, og er gratis. Det blir kjøpt inn grillmat, brus, is og alt det som trengs. OBS: Det er nødvendig med påmelding. Aller helst nå, og senest 20. juni. Les mer om arrangementet her:

Nytt fra våre samarbeidspartnere

Juba Haugaland

Det er tid for presentasjon av nytt lokallag, og denne gangen er det Juba Haugland som drives av Marie Fludal.

Nyheter

Påmeldingsfrist billigere Juniorleir

Vi minner om at fristen for billigere juniorleir er i dag 15. mai. Om du melder deg på i dag er prisen 1.800 for medlemmer, og 2.200 for ikke-medlemmer. For påmeldte som kommer etter 15. mai og fram til leirstart, er prisene henholdsvis kr. 2.200 for medlemmer og kr. 2.600 for ikke-medlemmer. Meld deg på her:

Nyheter

Juba Grorud

Det er tid for presentasjon av nytt lokallag. Og nå er det Juba Grorud som holder på med hobbyvirksomhet.

Nyheter

Vervekampanje

Fra og med 17. april og frem til 7. mai har Juba vervekampanje. Da vil alle barn som verver motta en liten turkopp i posten, og de er med i trekningen av ett spill. For at et barn skal bli registrert som verver, så må navnet på barnet stå på innmeldingen til den som melder seg inn.

Verving

Folkehelsemeldingen ser til frivilligheten

Frivillige organisasjoner vies stor plass i regjeringens nye Folkehelsemelding som ble lagt frem av helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol 31. mars «Frivillige organisasjonar gir barn og vaksne høve til å utvikle sosiale ferdigheiter, vennskap og nettverk og oppleve meistring og tilhøyrse (...) Høg grad av deltaking i frivillige organisasjonar er også viktig for det norske velferdssamfunnet og den norske beredskapsmodellen, noko som har komme tydeleg til uttrykk under pandemien. Ein sterk og mangfaldig frivillig sektor er i tillegg med på å skape robuste lokalsamfunn...» heter det i meldingen.

Nyheter

Juba har fått midler fra LNU Kulturstøtta!

Vi er veldig glade for å få midler til kulturaktiviteter i lokallagene. Sju Jubalag meldte sin interesse til å være med på ordningen i denne runden. Det var mange, ulike kurs som sto på ønskelistene, dans, bokbinding, tradisjonelle håndverk, lyd og lys for scene var noen av dem. Dette blir gøy å være med på!

Nyheter

Juba Bøler

Det er tid for presentasjon av lokallag, og denne gangen er det Juba Bøler som holder på med teater.

Nyheter