Statsbudsjettet 2023

Krevende tider vil prege statsbudsjettet 2023. Vi håper likevel regjeringen følger opp løftet fra Hurdalsplattformen om å...«Auke grunnstøtta til barne- og ungdomsorganisasjonar».

Nyheter

Frykter norske barn må sulte: – Nye grupper møter opp i køen for å få mathjelp

Dårlig råd og utenforskap er en fellesnevner for mennesker med rusavhengighet. Vi trenger strakstiltak for å sikre at barn ikke faller ut av aktivitet eller må gå sultne. Det sier Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som sammen med Unicef og FO krever handling av regjeringen i en krisetid for mange familier.

Nyheter

Tall fra ungdata viser at stadig færre unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter

Årets Ungdata-rapport ble nylig lansert og her kan du lese om noen av funnene.

Nyheter

Sånn kan du snakke med barna om terror

Etter den tragiske og dramatiske hendelsene i Oslo 24. juni er det mange barn som trenger trygge voksne å snakke med. Her kan du lese om gode råd fra Redd barna om hvordan du kan snakke med barna om terror.

Nyheter

Frivillighet Norge – årsmøteresolusjon: Vi trenger alle et sted å være!

Frivillighet Norges årsmøte vedtok den 1. juni 2022 to resolusjoner, én om forenkling og én om tilgang om lokaler. Juba er kjent med hvor utfordrende det kan være å finne egnede lokaler til sitt lokallag, og Juba er derfor svært glade for at Frivillighet Norge ønsker å sette dette på dagsordenen.

Nyheter

Stor mangel på fritidsklubber

Én av fem kommuner mangler en fritidsklubb. Det er dårlig nytt for rusforebygging.  Dette kommer frem i Redd Barnas ferske rapport, «Et bra sted å være», som bygger på samtaler med barn og unge som bruker fritidsklubbene. Rapporten viser også at kun halvparten av landets ungdommer er fornøyd med tilgangen på fritidsklubber.  

Nyheter

Påmelding til aktivitetsleir er nå stengt

Vi har vært så heldige og fått mange påmeldinger til aktivitetsleiren i juli, og påmeldingen er nå stengt. Det går an å sette seg på venteliste ved å sende en epost til aktivitetsleir@juba.org

Nyheter

Bli med på St.Hansfeiring på vakre Kirkevik!

IOGT, Juvente og Juba inviterer til St.Hansfeiring 23.juni. Hyggelig arrangement for hele familien, gammel og ung. OBS: Det er nødvendig med Påmelding. Send en sms til Regionkonsulent Per Jørgen med ditt navn og hvor mange som kommer: 917 98 938.

Aktivitet Nyheter

Påminnelse om påmelding til juniorleir

Juba ønsker å minne alle sammen på at det fortsatt er mulig å melde seg på juniorleir til den laveste prisen innen 31. mai. Prisen vil øke dersom påmelding skjer etter denne datoen.

Nyheter