Fritidskortet skrotes

, skrevet av Eli Kjønsberg

Den nye regjeringen vil ikke viderefører arbeidet med å innføre fritidskortet. Dette er en skuffelse for mange av oss som jobber for å kunne tilby aktiviteter til barn og unge.

Actis skriver på sine nettsider at det ikke legges opp til å videreføre ordningen med fritidskort for barn og unge, som ble igangsatt av Solberg-regjeringen. Fritidskortet er per nå en prøveordning som skal avsluttes 1. juli 2022, og det var planlagt en nasjonal utrulling fra neste høst. Dette blir nå skrinlagt.

– Det er skuffende at regjeringen ikke viderefører et målrettet tiltak for barn og unge. I stedet legges midlene til en ordning der pengene ikke følger barnet, men kommunen må søke om midler. Det er ikke på langt nær like treffsikkert, og vi er redd mange unge ikke vil få nyte godt av tilskuddene, sier fungerende generalsekretær Hjetland.