Nye nettsider for Jubas kunnskapskonkurranse Hvem blir Norgesmester?

, skrevet av Eli Kjønsberg

Jubas Kunnskapskonkurranse «Hvem blir Norgesmester?» har fått nye nettsider. Læringsressursene er revidert og møter de nye temaene Livsmestring og Folkehelse i lærerplanen.

Gjennom konkurransen blir eleven kjent med fakta og skadevirkninger knyttet til tobakk, alkohol og ulovlige rusmidler. Temaer som påvirkning, valg og samfunn står også sentralt.

Ved påmelding får læreren tilgang på quizen, elevressurser og lærerveiledninger. Elevressursene knyttes til kompetansemål i Naturfag, Samfunnsfag og til temaene Folkehelse og livsmestring fra den overordnede delen av læreplanverket.

Kunnskapskonkurransen er en del av Jubas prosjekt Trygg Oppvekst som støttes av Helsedirektoratet. Det er gratis å delta.

Til våren kåres vinnerne, som premieres med en opplevelsesaktivitet for hele klasse!

Se nettsidene her:

https://norgesmester.juba.org/