Juniorleir 2019 – Priser

Grunnpris 1650 kr
Barn under 6 år (født 2013-2015) halv pris
Barn under 3 år (født 2016 eller senere) gratis
Påmelding etter 15.mai +350 kr
Ikkemedlemmer (også voksne) +350 kr
Familierabatt 350 kr for hver utover en.

Med familie menes her kjernefamilie (se Wikipedia). Det betales full pris for en, rabatt for nr. to, tre osv.
Barn under 6 år teller ikke med for familierabatt

Eksempler:
To søsken, 5 og 8 år, begge medlemmer betaler 825+1650
Forelder og to barn, 9 og 10 år, alle medlemmer, betaler 1650+1300+1300
Familie; En forelder ikke medlem, en forelder medlem, to barn 4 og 10 år, begge medlem, betaler 2000+1300+825+1300

Betaling = påmelding

Deltakeravgift -350 kr refunderes ved avmelding etter 15. mai. Full refusjon før 15. mai

Ved påmelding sendes en regning med beregnet deltakeravgift.