Ronja Røverdatter

15.06.2019

Undrumsdal

Solerød Jubateater

Vi setter opp Astrid Lingrens kjente historie på Dalheim i Undrumsdal.
Forestilling fra 16.00.