Solerød Jubateater (Undrumsdal)

Kontaktperson(er)

Ole Hans Fjellvang

Leder i Solerød Jubateater
419 17 249
E-post

Helene Fjellvang

Instruktør
93204649
E-post

Kristine Lilleås Bråten

Instruktør
97025918
E-post

Velkommen til Solerød Jubateater!
Jubaklubben i Undrumsdal.

Halvårsplan

Hver tirsdag på Dalheim
17.30-18.30: til og med første trinn
18.30-19.30: fra og med andre trinn

7.januar – Oppstart, gjennomgang av nytt manus
14. januar – Utdeling av manus, tekstlesning
31.januar-2.februar – Vintertreff Sarpsborg
14.februar – Karneval Sandefjord
18.februar – Vinterferie
1.mars – Årsmøte, Foreldreinformasjonsmøte
14.-15.mars – Helgeøvelse (Tur?)
28.mars – Påskeverksted Sandefjord
Årsmøte Vestfold krets
7.april – påskeferie
25.april – Livredningskurs for ungdom og ledere
9.-10.mai – Helgeøvelse
13.mai – Generalprøve
15.mai – Skoleforestilling
16.mai – Åpen forestilling
19.mai – Forestilling ikke bestemt
Mai/juni – Forestilling for IOGT Tønsberg/Horten
26.mai – Noe helt annet
2.juni – Gjennomgang av nytt manus
7.juni – Familieaktivitetsdag
9.juni – Utdeling av manus, tekstlesning
16.juni – Manusarbeid, sommeravslutning
21.-27.juni – Juniorleir  Gran

Oransje aktiviteter er viktige ting der dere må si fra så tidlig som mulig om dere ikke kan være med.

Grønne aktiviteter er ting dere får tilbud om og som det ofte vil være påmelding til.

Høsten
25.august – Oppstart
5.desember – Forestilling

En del informasjon deles på hemmelig facebookgruppe. Pass på at vi får lagt dere til.

http://solerod.juba.org
solerodjuba|
solerod@juba.org
tlf: 33 808 909