Solerød Jubateater (Undrumsdal)

Kontaktperson(er)

Ole Hans Fjellvang

Leder i Solerød Jubateater
419 17 249
E-post

Helene Fjellvang

Instruktør
93204649
E-post

Kristine Lilleås Bråten

Instruktør
97025918
E-post

Velkommen til Solerød Jubateater!
Jubaklubben i Undrumsdal.

1. september – Oppstart
8.september
13.september – Familieaktivitet i Sandefjord
15.september
22.september
29.september
6.oktober – Høstferie
10.oktober – Familieaktivitet i Sandefjord
13.oktober
20.oktober
27.oktober
30.oktober – Halloweenkarneval i Sandefjord
31.oktober – Halloweenfest på Dalheim
3.november
10.november
17.november
24.november
28.november – Juleverksted i Sandefjord
29.november – Julegrantenning
1.desember
5.desember – teatertur til Lørenskog
8.desember
9.desember – Generalprøve
10.desember – Familieforestilling
11.desember – 2x skoleforestilling, familieforestilling

Kulturverksted og helgeøvelse kan komme til

En del informasjon deles på hemmelig facebookgruppe. Pass på at vi får lagt dere til.

http://solerod.juba.org
solerodjuba|
solerod@juba.org
tlf: 33 808 909