Frifondmidler 2022

, skrevet av Mari Skjerden

Alle lokallag kan søke om Frifondmidler. Midlene er øremerket lokallagsaktivitet og vi har tro på at 2022 blir et år med masse god aktivitet i våre lokallag.

Frifondmidler er penger Juba tildeler lokallag som søker gjennom dette søknadsskjemaet –             Frifond søknadsskjema 2022

Frifond forvaltes gjennom LNU og retningslinjer for bruk finnes her – Jubas retningslinjer for tildeling og rapport Frifond 2021-2022

Administrasjonen oppfordrer lokallag som trenger midler for å drive aktivitet til å søke fordi det stimulerer til trygge, gode og morsomme aktiviteter for barn og unge.

Ta kontakt med aktivitetskonsulent Mari for spørsmål – mari@juba.org/47293908