Juba Skogblomsten (Samfunnssalen på Kjenn skole)

Kontaktperson(er)

Roy Hagen

Skogblomsten Juba
916 00 431
E-post

Velkommen til Skogblomsten Juba!

Skogblomsten er et av Jubas teaterlag og vi holder til på Lørenskog. Vi setter opp store forestillinger i Lørenskog Hus hvert år. Det er for tiden venteliste for å bli med i teatergruppa. Ta kontant med Roy for mer informasjon.

Sjekk ut Juba Skogblomsten på Facebook

Juba Skogblomsten startet 2. september i 1923. Det har vært kontinuerlig drift siden stiftelsen, og er med det Lørenskogs eldste junior- og barneorganisasjon. Det er mange som har gode minner fra Skogblomsten. De har fått med seg opplevelser, kunnskap og ikke minst venner for livet. Det er Grethe Wiik som er leder i lokallaget, og har vært det siden 1999. Men hun driver det sammen med Roy Hagen og får mye hjelp da det er et fellesprosjekt. Selv om de primært holder på med teater så har de også juletrefest, karneval, opptredeneder på sykehjem, sommerfest, deltar på Myldrefestivalen, og deltar på Jubas arrangementer som vintertreff, sommerleir og kulturverksted.

Skogblomsten møtes hver mandag kl. 17-19 (20) i Samfunnssalen på Kjenn skole.