Juba Sandefjord

Kontaktperson(er)

Anette Hasle

Leder Sandefjord Jubaklubb

E-post

Velkommen til Sandefjord Jubaklubb!

 

KLUBBAKTIVITETER VÅREN 2019

Onsdag 9. jan                     Klubbkveld 17:30-19:00

Onsdag 23. jan                   Klubbkveld 17:30-19:00

Onsdag 6. feb                     Klubbkveld 17:30-19:00

Helg 8.-10. feb                   Vintertreff på Gjøvik

Fredag 15. feb                    Karneval for små og store

Onsdag 6. mars                 Klubbkveld 17:30-19:00

Onsdag 20. mars               Klubbkveld 17:30-19:00

Onsdag 3. april                  Klubbkveld 17:30-19:00

Lørdag 6. april                   Påskeverksted for hele familien

Onsdag 24. april                Klubbkveld 17:30-19:00

Onsdag 15. mai                  Klubbkveld 17:30-19:00

Søndag 26. mai                  Familieaktivitet

Onsdag 29. mai                  Avslutning 17:30-19:00

23. – 29. juni                     Juba Juniorleir Gon, Larvik

21.-27. juli                          Juba Aktivitetsleir Fredrikstad

 

Klubbkvelder på onsdager er i SFO bygget på Sande skole om ikke annet er oppgitt.


Se Sandefjord Jubaklubb på Facebook for oppdateringer

E-post: sandefjord@juba.org

 

JUBA medlemskap koster 100,- pr år.

Klubbaktiviteter kan ha en liten egenandel pr person i tillegg.