Juba Haugaland

Kontaktperson(er)

Marie Jahren Fludal

Leder Juba Haugaland
47028191
E-post

Juba Haugaland blei starta i 2019. Me har ikkje éin hovudaktivitet, og dessverre heller ingenting fast som skjer (enno) sjølv om me gjerne skulle hatt det.

For tida er me i gang med å planlegga ein fast turdag som skal vera lågterskel for kven som helst å delta på. Men håpet er at me etter kvart skal ha ein fast samlingsdag med ulike former for aktivitet.

Om nokon i området er interesserte i å vera med på aktivitet eller å vera med og stella til noko, så er det berre til å ta kontakt!