Juba Bøler, Dramatørene

Kontaktperson(er)

Unni Kristiansen

Leder i Juba Bryn og Juba Bøler
99556975
E-post

Velkommen til teatergruppa Dramatørene på Bøler!

Instruktør for gruppa er Gerd Brox.

Ta kontakt på boler@juba.org