Juletrefest

03.01.2023

Dalheim samfunnshus i Undrumsdal, Tønsberg

Juba i Undrumsdal og Undrumsdal Bygdekvinnelag

kl 17.30 – 19.30

Vi går rundt juletreet
Det blir servert kake
Nissen kommer med sekken sin

Gratis

 

Ole Hans Fjellvang

Leder i Solerød Jubateater
419 17 249
E-post