Juletrefest

07.01.2024

Parkveien 41A, 0258 Oslo

Juba Oslo og Akershus krets

Juba Oslo og Akershus krets inviterer til juletrefest søndag 7. januar kl. 17:00.

Påmeldingsfrist er 4. januar, og påmelding skjer til Inger Olsbu på tlf: 992 25 801 eller inger@olsbu.com

Pris: 50,- pr person.

Se vedlagt invitasjon.

Invitasjon Juletrefest Juba 2024

Inger Olsbu

Leder i Juba Grorud

E-post