Juba leseklubb – Juba Haugaland

24.10.2020

Sveio

Juba Haugaland

Juba Haugaland er et nystartet lag som drives fra Sveio. Lokallagsleder er Marie Jahren Fludal.        Marie kjenner Juba godt og hun gleder seg til å ta imot små og store og arrangere Juba-aktivitet.

Lørdag 24. oktober kl. 13 inviterer Marie til soknehuset i Sveio sentrum til Juba leseklubb. Leseklubben er for barn mellom 9 og 15 år primært, men alle er velkomne til Juba Haugalands første møte;

Leseklubben skal møtast annakvar
veke, med aktivitetar og
diskusjon knytt til bøkene me
les. Desse bøkene vil vera på
100–200 sider med få bilde og
mest tekst.
Av smittevernhensyn må alle
som vil komma, melda seg
på innan 22. oktober til Marie
Jahren Fludal på tlf. 470 281 91
eller e-post: marie@fludal.no
Skriv namn, alder og
telefonnummer.
Ta kontakt om du lurer på
noko – eller har lyst til å vera
med, men ikkje har høve til å
delta på opningsmøtet.