Juba Aktivitetsleir (utsettes til 2021 pga. Covid-19)

Alta Folkehøgskole, Øytunveien 101, 9518 Alta

Juba

Juba Aktivitetsleir arrangeres for 20. gang i 2020 og det markeres stort ved å dra “Nordaførr”!

Juba Aktivitetsleir utsettes til 2021 på grunn av Covid-19.

sommerleir svevebane

Konseptet «Aktivitetsleir»

Tanken bak aktivitetsleiren er at barn og voksne skal få gode fellesopplevelser gjennom aktiviteter de gjør sammen. De voksne deler på ansvaret for barna – på leiren er det snakk om «våre barn». Alle er aktive og er med på å skape innholdet i de arrangementene vi deltar i. Voksne har et spesielt ansvar for å involvere og aktivisere barna uten å ta over aktiviteten eller overlate barna til seg selv. Det skal likevel være mulig å ha opplevelser som voksen sammen med andre voksne, for eksempel ved å gå en lang fjelltur eller bare å ta en rusletur og ha en god samtale. For å få til det kan en gjøre avtale med andre voksne om å bytte på ansvaret for barna. Aktivitetsleiren er en familieleir.

Det legges opp til mange fellesaktiviteter.

Pris er ennå ikke helt fastsatt. Juba etterstreber å tilby aktiviteter på lavterskelnivå. Å arrangere leir såpass langt nord vet vi vil bety ekstra kostnader når det gjelder transport for de som kommer langveis fra.

Lurer du på noe? Ta kontakt med en i komiteen!

Jofrid Fludal – 908 26 520 (jofridfludal@hotmail.com).

Linnda Bull – 930 62 210 (linndabull@hotmail.com).

Gjertrud Fludal – 416 47 584 (gjertrud@juvente.no).

Trude Bjerkaas – 926 55 592 (fu.trude@gmail.com).

Marit Barene – 928 15 936 (marit@edru.no).

Mari Skjerden, aktivitetskonsulent i Juba, vil også bidra administrativt.

 

 

 

 

 

 

Mari Skjerden

Leder Juba Vestby
47293908
E-post