Dette ble vedtatt på Barne- og ungdomstinget 2022

, skrevet av Eli Kjønsberg

Trygghet for barn og unge som vil delta i den offentlige debatten på nett var en av temaene som ble tatt opp på BUT. En samlet barne- og ungdomsfrivillighet sa tydelig fra om at barn og unge ikke skal hetses eller trues til taushet i den offentlige samtalen. Les mer om resolusjoner og arbeidsprogrammet her:

 

https://www.lnu.no/dette-ble-vedtatt-pa-but-2022/