Hvordan snakke med barna om krig og konflikt

, skrevet av Eli Kjønsberg

I Juba jobber vi for å tilby barn aktiviteter med trygge voksne. I dagens situasjon er både det å snakke med barna og å tilby pauser fra grubling om krig og katastrofe, viktig.

Nyhetene om krigen i Ukraina når også frem til barna, og det kan være veldig skremmende og overveldende. Da er det ekstra viktig at voksne er tilgjengelige og trygge.

Situasjonen i Europa skaper problemer vi ikke ville tenkt oss for bare en kort tid siden; f.eks opplever russiske barn i Norge å bli  hetses på skolen. Her må vi som voksne formidler at barn aldri er skyld i krig.

Vi oppfordrer alle voksne til å være oppmerksomme på barna rundt seg, lytt, forklar, finn ut hva de lurer på,  vær tilgjengelig. Vær den trygge voksne som kan bidra til å gjøre verden mer forståelig og best mulig for alle barn. Det betyr også at man kan ta pauser fra nyhetene og gjøre noe hyggelig sammen. For noen barn vil det å bidra kunne være en måte å håndtere vonde følelsene på, kanskje man kan organisere en innsamling sammen?

Det er mange gode kilder til hvordan du kan snakke med barn om det som skjer i verden nå.

Her er noen kloke råd fra Unicef

https://www.unicef.no/nyheter/krig-konflikt-og-overgrep/slik-snakker-du-med-barn-om-krig