aktivitet 2020

Annerledesåret 2020

, skrevet av Mari Skjerden

2020 har på mange måter blitt helt annerledes enn vi trodde. Vi har måttet justere levemåten vår med mer avstand og usikkerhet. Juba har hatt mindre aktivitet og alternativ aktivitet i 2020, mye er blitt utsatt og avlyst. Vårt ønske for 2021 er å fortsette å skape trygge møteplasser for barn og unge. Vi har lært mye og vi tar fatt på utfordringene!

Annerledesåret.

2020 har vært et langt og tøft år for frivilligheten. I mars stengte Norge ned og omtrent all aktivitet for barn og unge falt bort. Det er mange utfordringer knyttet til at barn og unge mister de trygge rammene fritidsaktiviteter gir de.

I Juba har vi møtt utfordringer og problemstillinger dette året. Våren var en tid uten fysiske møter, men noen av våre lokallag opprettholdt en viss aktivitet i form av digitale møtepunkter over nett. Juba Nordpolen i Oslo og Lademoen Jubateater prøvde seg frem med livesendinger via Facebook. Oslo og Akershus krets sendte påskeaktiviteter i posten til sine medlemmer. Juba sentralt brukte den digitale plattformen til å legge ut aktivitetstips til følgere på Facebook og Instagram.

Da sommeren nærmet seg fikk noen lokallag startet aktivitet igjen der de fulgte strenge smittevernregler. Blant annet dro Juba Bryn på helgetur til Kirkevik. Vi så oss nødt til å avlyse både juniorleir og aktivitetsleir i 2020, det er aktiviteter som normalt samler mange av våre medlemmer.

Innen høsten kom var mange aktiviteter i gang. Store grupper ble delt i mindre grupper, vi forholdt oss til avstandsregler og antibac og det kunne se ut som enkelte var tilbake i tilnærmet lik normal aktivitet. Teatergruppene hadde øvelser der de forberedte seg på forestillinger og klubbvirksomheten var godt i gang flere steder. Sandefjord Jubaklubb møttes til golf, pizza og bowling. Lademoen Jubateater møttes hver uke for å øve til forestilling i desember. Skogblomsten Juba opptrådte på IOGT Lørenskog sitt jubileum og Juba Redalen dro på tur til Hunderfossen.

Jubas prosjekter har også holdt hjulene i gang. Før sommeren ble forrige skoleårs Hvem blir Norgesmester-konkurranse ferdig først i begynnelsen av juni, som følge av pandemien og hjemmeskole. I mellomtiden sendte Spørre (NM-monsteret) ut ekstra spørsmål og gåter ukentlig, før førsteplassen ble kåret (7. trinn ved Solund barne- og ungdomsskule). I høst har det igjen vært ny rekord i antall påmeldte og deltakende skoler. Totalt gjennomførte 142 skoler første konkurranserunde. Vi ser derfor på dette skoleårets gjennomføring med godt mot. Heldigvis er NM en av arenaene hvor aktiviteten mer enn opprettholdes under pandemien, som lover godt for NM sin fremtid. Trygg Oppvekst har arrangert samtalegrupper jevnlig.

For Juba er det viktig å opprettholde et godt tilbud til barn og unge. Vi skal være en trygg møteplass og et lavterskel-tilbud til alle barn. Gjennom 2020 har vi på mange måter klart å skape tilbud. Juba har fantastiske frivillige ildsjeler! Våre frivillige tenker nytt når det trengs, de kaster seg rundt for å sikre at medlemmene ikke mister tilbudet helt og de har alltid Jubas beste i tankene. Vi satser friskt på 2021 for å fortsette det gode forebyggingsarbeidet og for å sikre trygge møteplasser til barn og unge.

Juba

Juba er en barneorganisasjon som arbeider for mindre alkohol- og narkotikabruk i samfunnet. Vi lærer barn å delta i demokratiske prosesser og vi jobber for en mer rettferdig fordeling av godene i verden. Våre lokallag er trygge møteplasser for barn og unge, der alle skal få delta i fritidsaktivitet. Vi trenger nye medlemmer og flere frivillige som ønsker å delta.

Aktivitetskonsulent Mari Skjerden er tilstede for informasjon og opplæring av nye frivillige og legger til rette for oppstart av aktivitet i ditt område. Epost:mari@juba.org Tlf: 47293908