Si noe barn og alkohol
barn og alkohol

Alkohol påvirker foreldrene mye og barna mer. Hvis du ser noe – si noe.

, skrevet av Mari Skjerden

Av-og-til lanserer en sommerkampanje som handler om samvær med barn. Sommeren 2020 blir annerledes på mange måter. Vi har uker bak oss med stengte skoler, barnehager, fritidsaktiviteter og andre arenaer der barn har sitt nettverk av trygge voksne.

For barn som har en mamma eller pappa som drikker for mye kan nye uker med stengte skoler og barnehager være ekstra utfordrende. Vi blir oppfordret til å være sammen i mindre grupper, og for mange innebærer det å være sammen med den nærmeste familien og omgangskretsen. Det betyr at vi alle har et ekstra ansvar for å passe på at barna rundt oss har det bra.

Sommerkampanjen til Av-og-til handler om samvær med barn. I Juba er vi opptatt av hvordan vi voksne kan være trygge voksne. Vi voksne må spille på lag med barna våre. Vi er rollemodeller og vi må vise at vi bryr oss. Det kan være skummelt og ubehagelig å være den voksne som sier ifra at nok er nok, men tenk på barnet du hjelper ved å være den som sier ifra. Voksne tar egne valg og beslutninger, det er opp til oss å trygge barna våre og vise hvordan gode valg kan tas.

Hva kan du gjøre når foreldre drikker for mye? Av-og-til har gode råd og tips – https://avogtil.no/slik-hjelper-du-barn-som-sliter-med-fulle-foreldre/?utm_source=fb_ad&utm_medium=annonse&utm_campaign=si-ifra&fbclid=IwAR1pI7hkaBBVeWmC-mMVK6czRTbRbIfolw6aeIzUYcl63f44t9yAYnsr3nA

 

Av-og-til

Av-og-til er en alkovettorganisasjon. Vi vil bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

Vi jobber for at flest mulig skal bruke alkovett. Det er å tenke gjennom om man skal drikke og hvor mye man skal drikke i ulike situasjoner. Alkovett er spesielt viktig på disse områdene: Arbeidsliv, båt- og badeliv, graviditet, idrett og friluftsliv, livskriser, samvær med barn og unge og i trafikken.

Bak Av-og-til står bredden av det frivillige Norge. 49 organisasjoner er medlemmer, og mange samarbeider med oss om kampanjene våre både nasjonalt og lokalt. Vi ble etablert i 1981 som Alkokutt, men skiftet i 2007 navn til Av-og-til.

https://avogtil.no/