monster Juba

Kan vi åpne for normal aktivitet igjen i Juba?

, skrevet av Mari Skjerden

Det er kommet nye retningslinjer fra regjeringen som legger til rette for en langsom gjenåpning av samfunnet. Aktiviteten i Juba kan så smått starte opp igjen, men det er viktig og helt nødvendig at smittevernregler overholdes til enhver tid. LNU og Frivillighet Norge har laget en smittevernsveileder for frivilligheten.

Samfunnet åpnes opp litt etter litt. De fleste elever er fysisk tilbake på skolen, idretter starter opp og fritidsaktiviteter gjenopptas. For Juba har det vært et par måneder uten vanlig aktivitet. Den digitale plattformen er blitt tatt i bruk, både i form av aktivitetstips på våre sosiale medier og i enkelte av våre lokallag som har hatt digitale møter.

For Juba er trygghet for våre medlemmer viktigst av alt. Når vi nå er i ferd med å gjenoppta aktivitet i våre lokallag og sentralt skal vi derfor forholde oss til retningslinjene helsemyndigheter og regjeringen gir oss. LNU og Frivillighet Norge har laget en veileder for frivillige organisasjoner som må forholde seg til smittevernreglene som er innført.

Smitteveilederen finner du her: https://www.lnu.no/wp-content/uploads/2020/05/smitteveileder-nett.pdf

 

Avlyst aktivitet

Juba la midlertidig ned all aktivitet 12. mars 2020. Det ble besluttet å avlyse sommerleir og vi har arbeidet med alternativ aktivitet for våre medlemmer. Administrasjonen har basert seg på hjemmekontor og det fortsetter så lenge det er anbefalt. Sentralstyret og administrasjonen jobber tett for at Jubas medlemmer fortsatt skal tilbys trygge møteplasser.