Avlyste aktiviteter og sommerleir

, skrevet av Mari Skjerden

Det er besluttet å avlyse årets to sommerleire i Juba. Juniorleir skulle arrangeres i juni og Aktivitetsleir i juli. Planleggingen var godt i gang i begge komiteer og det blir ekstra gøy å arrangere sommerleir igjen i 2021!

På grunn av den usikre situasjonen rundt Covid-19 er det nå besluttet å avlyse årets sommerleire i Juba. Vi setter sikkerheten til våre medlemmer høyest og det sikreste på dette tidspunkt er å avlyse.

Planleggingen som var satt i gang for både Juniorleir og Aktivitetsleir overføres til 2021 – da kan vi glede oss over å treffes igjen for å skape nye Juba-sommerminner!

Det er usikre tider for mange. For oss i Juba er det viktig å huske på vårt formål; å arbeide for å redusere alkohol- og narkotikabruken i samfunnet og å lære opp barn til demokratisk deltakelse for en mer rettferdig verden. Vår måte å arbeide med dette på er å skape trygge møteplasser for barn og unge ved å tilby aktivitet i våre lokallag, på våre arrangement og i våre brevklubber. I disse dager må vi tenke alternativt på hvordan vi skal ivareta våre medlemmer. Den fysiske aktiviteten uteblir, men vi håper allikevel at våre medlemmer velger å bli i Juba.

Ved å være medlem av Juba bidrar dere til vårt formål. Medlemskapet er en støtteerklæring til det viktige arbeidet våre frivillige gjør for å gi trygghet til våre barn, for å hjelpe de til å ta gode valg og beslutninger og lære de å ta ansvar for seg selv og andre. Vårt arbeid stopper ikke opp og vi ser frem i mot dagen vi åpner opp for normal aktivitet igjen. Da er det viktig at vi fremdeles har medlemmer å tilby aktivitet til.